DOBRODOŠLI!

EU VRIJEDNOSTI ZA MLADE

BE READY

FOR EUROPEAN VALUES

Aktivnosti

Informacije o školama, radionicama i studijskim posjetama

Centar za monitoring i istraživanje CeMI u saradnji sa partnerima: Univerzitetom Donja Gorica, Art Communications-om iz Podgorice, Centrom za međunarodne studije iz Hrvatske i Centrom za evropske perspektive iz Slovenije, realizovao je dvogodišnji projekat pod nazivom...

opširnije

Prvi sastanak sa donosiocima odluka

Centar za monitoring i istraživanje u ponedjeljak, 11. aprila 2016. godine u PR Centru, sa početkom u 10h, organizovao prvi sastanak sa donosiocima odluka na nacionalnom nivou u okviru projekta „Budi spreman za EU vrijednosti“. Na sastanku su govorili predstavnici...

opširnije

Kick off sastanak

Kick-off sastanak projekta “Budi spreman za EU vrijednosti” održan je u utorak, 02.02.2016. godine u PR centru u Podgorici. Projekat realizuje Centar za monitoring i istraživanje CEMI u saradnji sa partnerima Univerzitetom Donja Gorica, Art Communications-om iz...

opširnije

Vizija

Stvoriti u Crnoj Gori ambijent u kojem će mladi aktivno učestvovati u društvu i imati kvalitetno formalno i neformalno obrazovanje koje će ih dovesti do sigurnog zaposlenja i podstaći ih da teže nezavisnosti.

N

Podrška

Projekat je podržan od strane Evropske komisije u okviru programa Erasmus Plus (poziv KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Capacity Building Youth – Western Balkans).

Ciljna grupa

Ciljna grupa ovog projekta su mladi ljudi, predstavnici studentskih i omladinskih organizacija, studenti i učenici, nevladine organizacije koje se bave pitanjima mladih, lokalne i nacionalne vlasti, kao i  cjelokupno društvo.

Početni koraci

Održano je nekoliko rasprava, info dana i konferencija o integraciji u EU , kampanja za zapošljavanje mladih, kao i ljetnjih škola o preduzetničkim idejama.

Naš cilj

Podsticati aktivno učešće mladih u društvenom, ekonomskom i političkom razvoju Crne Gore kroz njihovu saradnju i razmjenu iskustava sa mladima iz država članica EU, pripremajući ih da budu konkurentni za tržište rada.

Naša budućnost

Crna Gora u kojoj se poštuju evropske vrijednosti, zemlja slobodnih građana, socijalne pravde, vladavine prava i jednakih mogućnosti.

Aktuelnosti

Informacije o školama, radionicama i studijskim posjetama

Centar za monitoring i istraživanje CeMI u saradnji sa partnerima: Univerzitetom Donja Gorica, Art Communications-om iz Podgorice, Centrom za međunarodne studije iz Hrvatske i Centrom za evropske perspektive iz Slovenije, realizovao je dvogodišnji projekat pod nazivom...

opširnije

EU PROGRAMI ZA MLADE

EU PROGRAMI ZA MLADE - STIPENDIJE I OSNOVNE INFORMACIJE O STIPENDIJAMA - UPUTSTVO STUDENTIMA Pripreme za aplikaciju za stipendije same po sebi ne zahtijevaju mnogo vremena, ali što prije krajnjeg roka počnete da spremate svoju aplikaciju i što više truda uložite, to...

opširnije

RADNI PAKETI

RADNI PAKET 1

Jačanje svijesti o izazovima razvoja mlade populacije iz EU zemalja i razmjena iskustva sa Crnom Gorom

RADNI PAKET 3

Diseminacija i održivost

RADNI PAKET 2

Razmjena najbolje prakse sa zemljama EU

RADNI PAKET 4

Upravljanje projektom

Partneri

Telefon

020/511-424

E-mail

cemi@t-com.me

Adresa

Josipa Broza 23A
81000 Podgorica

Kontaktirajte nas

11 + 10 =

Josipa Broza 23A 81000 Podgorica