Centar za monitoring i istraživanje CeMI u ponedjeljak, 11. aprila 2016. godine u PR Centru, sa početkom u 10h, organizuje prvi sastanak sa donosiocima odluka na nacionalnom nivou u okviru projekta „Budi spreman za EU vrijednosti“.

Na sastanku će govoriti predstavnici državnih institucija, nevladinih, učeničkih i studentskih organizacija, u cilju vođenja diskusije o ključnim izazovima sa kojima se suočavaju mladi u Crnoj Gori. Kroz identifikovanje ključnih oblasti, u okviru kojih je potrebno sprovesti politike za njihovo unapređenje i konstantno pružati dalju podršku za sprovođenje potrebnih reformi, donosioci odluka će uporediti trenutnu situaciju u Crnoj Gori sa onom u zemljama Evropske unije.

Shodno tome, sastanku će prisustvovati predstavnici Ministarstva prosvjete Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Zavoda za statistiku Crne Gore, Nacionalne Erasmus + kancelarije, kao i predstavnici nevladinih organizacija koji se bave pitanjima položaja mladih u Crnoj Gori, te samih učeničkih i studentskih organizacija.

Projekat „Budi spreman za EU vrijednosti“ je podržala Evropska komisija u okviru programa Erasmus Plus, a partneri su Univerzitet Donja Gorica, Art Communications iz Podgorice, Centar za međunarodne studije iz Hrvatske i Centar za evropske perspektive iz Slovenije. Projekat  je usmjeren na jačanje saradnje i razmjenu iskustva između omladine u Crnoj Gori i država članica Evropske unije, kroz promociju evropskih vrijednosti. Planirane aktivnosti su usmjerene ka poboljšanju aktivnog učešća mladih u društvenom, ekonomskom i političkom razvoju Crne Gore, poboljšanju kvaliteta omladinskog rada i neformalnog obrazovanja u Crnoj Gori, kroz podsticanje saradnje i razmjene iskustava sa zemljama EU.