Prva međunarodna ljetnja škola „Pravo na obrazovanje i demokratija“ ima za cilj da edukuje učenike i studente o evropskom sistemu obrazovanja i ukaže na važnost poštovanja demokratskih vrijednosti u zemljama članicama EU.

Polaznici škole će se upoznati sa evropskim modelom obrazovanja koji pruža mogućnosti za sticanje znanja i vještina koje su cijenjene na tržištu rada. Aktivno učešće mladih na tržištu rada je važan dio procesa demokratizacije i ekonomskog razvoja zemlje. Upravo zbog toga će u međunarodnoj ljetnjoj školi biti prezentovana specifična rješenja za reformu sistema obrazovanja u Crnoj Gori, kojima bi trebali biti obuhvaćeni i neformalni oblici obrazovanja. Organizovanje mreže mladih oko tijela koja im daju mogućnost da kreativno rade, poboljšaju svoje komunikacione vještine i liderstvo, sarađuju sa sličnim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu, stvorilo bi im veće mogućnosti da putuju i uče i samim tim utiču da trend zapošljavanja bude u porastu i da njihove usluge na tržištu rada budu konkurentne.

Pravo učešća u školi imaju srednjoškolci i studenti koji su društveno angažovani i koji će, učestvujući u diskusijama u okviru škole, na najbolji način predstaviti potrebe i nedostatke sa kojima se suočavaju, kao i njihovu viziju o najpogodnijem modelu obrazovanja.