Četvrti projektni sastanak projekta “Budi spreman za EU vrijednosti” održan je 11.05.2017. godine u hotelu Sea Fort u Baru.

Projekat realizuje Centar za monitoring i istraživanje CEMI  u saradnji sa partnerima Univerzitetom Donja Gorica , Art Communications-om iz Podgorice, Centom za međunarodne studije iz Hrvatske  i Centrom za evropske perspektive  iz Slovenije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici partnerskih organizacija gdje su se dogovorili oko dinamike realizacije projekta kroz predviđene aktivnosti.

Prva faza realizacije projekta se odnosi na jačanje svijesti o izazovima razvoja mlade populacije u EU i razmjene iskustva sa Crnom Gorom kroz organizovanje godišnjih radionica, ljetnjih škola te sastanaka sa stejkholderima.

Druga faza predviđa razmjenu najbolje prakse sa zamljama EU kroz realizovanje studijskih posjeta Hrvatskoj i Sloveniji.

Održivost će se najbolje postići kroz uspostavljanje mreže mladih i stejkholdera na nacionalnom nivou, kreiranjem web sajta projekta, promocijom putem medija i socijalnih mreža kao i uspostavljanjem online learning platforme.

Koordinacija projektom je predviđena dva puta godišnje na projektnim sastancima, kao i tri puta godišnje na nacionalnom nivou.

Partneri su se u zaključnim razmatranjima usaglasili oko načina organizovanja predstojećih aktivnosti koje su se prvenstveno odnosile na studijsku posjetu Sloveniji, četvrtu radionicu kao i četvrtu međunarodnu školu.