Art comunnications

Art comunnications

Art Communications je nezavisna, kreativno vođena reklamna agencija koja stvara jake stimulativne veze između organizacija i preduzeća i njihovog auditorijuma. Sa zavidnom pozadinom u reklamiranju i dubokom razumijevanju medija, oni znaju kako da dizajniraju, razvijaju i aktiviraju integrisane kampanje, nudeći korisnicima sredstva da proizvod personalizuju, podijele sa istomišljenicima prijateljima i stvore iskustva koja će činiti proizvod zanimljivim .Pronalaženjem jedinstvenog glasa koji će biti svojstven svakom brendu, Art Communications kreiraju rad koji je strateški ispravan, pametan i umjetnički, model koji ljudi zapravo žele da čitaju ili slušaju, ono vizuelno što ljude tjera da  stanu, zagledaju se i razmisle. Oni su fokusirani na postizanje svježe i kreativne energije na tržištu u jakoj regionalnoj saradnji.

Zajedno sa našim partnerskim agencijama, nude ključna rješenja za organizaciju, događaje,  PR i medije. Oni imaju veliko iskustvo u komunikaciji u različitim sektorima i u širokom spektru disciplina, od odnosa sa javnošću u audio-vizuelnom, od komercijalnog oglašavanja u institucionalnom dizajnu i upravljanju kampanjama.

Art Communications pruža čitav spektar komunikacionih usluga – od istraživanja do strateškog planiranja , od produkcije do medijskog servisa i PR-a.

Od januara 2014. godine, u saradnji sa Imikom (Makedonija) i Eurosupportom (Italija), član Art Communicatins-a je član konzorcijuma koji upravlja realizacijom projekta EU Info centar u Podgorici (pod pokroviteljstvom EU Delegacije u Crnoj Gori).

Pošto je Art Communications firma osnovana kao servisni centar EU na nacionalnom nivou, u skladu sa tim njene glavne uloge su definisane na sljedeći način :

– Promocija evropskih tema i podsticanje drugih mladih ljudi da igraju aktivnu ulogu kao građana Evrope

– Poboljšanje pristupu i učešću ME omladinske mreže koja će biti uspostavljena u okviru projekta u postojećim i novim mrežama

– Podizanje svijesti mladih lidera mladih i mladih ljudi o savremenim izazovima u inovativnoj, inkluzivnoj i održivoj Evropi (nesiguran posao, razmjene mladih, društveni i politički angažman mladih ljudi, itd)koji će se realizovati kroz sledeće aktivnosti:

– Organizovanje promotivnih konferencija i medijske promocije

– Organizovanje godišnje ljetnje škole sa različitim tematskim oblastima

– Razvoj komunikacionih alata

– Razvoj informacionih alata za razmjenu informacija i mrežnih veza sa postojećim mrežama EU sa omladinskim organizacijama i okruženjem.