CEP

CEP
KO SMO MI: Vladina organizacija koja radi od 2006. godine na inicijativu slovenskog Ministarstva vanjskih poslova.NAŠA MISIJA: Jačanje evropske perspektive

PODRUČJA RADA: Demokratizacija, sigurnost, mladi

ŠTO RADIMO: Treninge, radionice, seminari, konferencije, okrugle stolove, studijske posjete, aktivnosti tehničke pomoći, istraživanja i publikacije.

KAKO MI TO RADIMO: Doprinosimo regionalnoj stabilnosti i prosperitetu kroz razvoj i jačanje prijateljskih odnosa sa zemljama korisnicama i sa postizanjem vidljivosti Slovenskog know-how u regiji.

SA KIME SARAĐUJEMO: Sa ministarstvom vanjskih poslova  kao i sa drugim ministarstvima i državnim tijelima Republike Slovenije, EU, OSCE, OECD i ostalima vladinima i nevladinima organizacijama.

CEP je organizacija koja ima za cilj da prepozna izazove u regiji i efikasno odgovori na njih, uz prihvatanje specifičnosti sadržaja zahtjeva zemlje . CEP je oficijelni preduzetnik međunarodne razvojne pomoći u Jugoistočnim zemljama Evrope za podizanje njihovog ekonomskog, socijalnog i političkog razvoja. Njene aktivnosti se sprovode na zahtjev zemlje korisnice i prilagođene su individualnim zahtjevima. CEP je jedan od organizatora najveće strateške konferencije u regiji – Bledskog strateškog foruma, predstavnik u ENTRI programu izgradnje kapaciteta za civilno krizno upravljanje, dio H2020 odobrenog projekta pod nazivom IECEU (Poboljšanje efikasnosti kapaciteta EU za prevenciju konflikta), aktivan u objavama publikacija, istraživanju i think-tankaktivnostima, kao i na projektima regionalne saradnje (EuropeAid, Međunarodni Višegradski fond, Regija fond projekta Dunav, GIZ projekta, Erasmus + između ostalog).