BREV | EU Vrijednosti za mlade

DOBRODOŠLI!

EU VRIJEDNOSTI ZA MLADE

BE READY

FOR EUROPEAN VALUES

Aktivnosti

Vizija

Stvoriti u Crnoj Gori ambijent u kojem će mladi aktivno učestvovati u društvu i imati kvalitetno formalno i neformalno obrazovanje koje će ih dovesti do sigurnog zaposlenja i podstaći ih da teže nezavisnosti.

N

Podrška

Projekat je podržan od strane Evropske komisije u okviru programa Erasmus Plus (poziv KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Capacity Building Youth – Western Balkans).

Ciljna grupa

Ciljna grupa ovog projekta su mladi ljudi, predstavnici studentskih i omladinskih organizacija, studenti i učenici, nevladine organizacije koje se bave pitanjima mladih, lokalne i nacionalne vlasti, kao i  cjelokupno društvo.

Početni koraci

Održano je nekoliko rasprava, info dana i konferencija o integraciji u EU , kampanja za zapošljavanje mladih, kao i ljetnjih škola o preduzetničkim idejama.

Naš cilj

Podsticati aktivno učešće mladih u društvenom, ekonomskom i političkom razvoju Crne Gore kroz njihovu saradnju i razmjenu iskustava sa mladima iz država članica EU, pripremajući ih da budu konkurentni za tržište rada.

Naša budućnost

Crna Gora u kojoj se poštuju evropske vrijednosti, zemlja slobodnih građana, socijalne pravde, vladavine prava i jednakih mogućnosti.

Aktuelnosti

RADNI PAKETI

RADNI PAKET 1

Jačanje svijesti o izazovima razvoja mlade populacije iz EU zemalja i razmjena iskustva sa Crnom Gorom

RADNI PAKET 3

Diseminacija i održivost

RADNI PAKET 2

Razmjena najbolje prakse sa zemljama EU

RADNI PAKET 4

Upravljanje projektom

Partneri

Telefon

020/511-424

E-mail

cemi@t-com.me

Adresa

Josipa Broza 23A
81000 Podgorica

Kontaktirajte nas

1 + 7 =

Josipa Broza 23A 81000 Podgorica