RADNI PAKET 2

Razmjena najbolje prakse sa zemljama EU

Razmjena najbolje prakse sa mladima iz susjednih država članica EU – Hrvatska

Studijske posjete susjednim državama članicama EU mogu pomoći mladima u stručnom obrazovanju i osposobljavanju i u sticanju vještina koje su im potrebne na današnjem konkurentnom tržištu rada.

Mobilnosti su dobre kao potpora za učenje, rad, učešće u aktivnostima za mlade, poučavanje, osposobljavanje ili razvoj stručnih i ličnih vještina i sposobnosti u inostranstvu kao i razmjene iskustava sa mladima iz zemalja članica.Ovim projektom su predviđene dvije studijske posjete susjednim zemljama članicama EU.

Studijska posjeta Hrvatskoj mladih iz Crne Gore “Tri godine iskustva hrvatske omladine u EU” trajaće deset dana i obuhvatiće ukupno 45 učesnika (dvije grupe srednjoškolaca i tri grupe studentske populacije), a polaznici će imati priliku da sagledaju prednosti evropskog sistema obrazovanja i važnost poštovanja demokratskih vrijednosti u zemljama članicama EU. Polaznici će biti srednjoškolci i studenti koji su društveno angažovani i koji će, nakon posjete Hrvatskoj, na najbolji način prenijeti iskustvo mladih iz Hrvatske na polju obrazovanja i nakon toga širiti viziju među ostalim mladim ljudima u Crnoj Gori o evropskom, kao najpogodnijem modelu obrazovanja.

Polaznici će pohađati predavanja eminentnih stručnjaka koji će govoriti o vrijednostima evropskih integracija, iskustvu Hrvatske na tom putu, bezbjednosnoj politici kao i o zdravstvenom, obrazovnom i kulturnom sistemu u Evropi. Edukativni dio uključiće i iskustvo Hrvatske u povlačenju sredstava iz EU fondova, medijsku pismenost i elektroničko poslovanje prema EU standardima, kao i značaj organizacijske kulture na radnim mjestima radi promovisanja vrijednosti Evropske unije. Polaznici će takođe biti u prilici da posjete ključne institucije u domenu kreiranja obrazovnih politika.

Razmjena najbolje prakse sa mladima iz susjednih država članica EU – Slovenija

Studijska posjeta Sloveniji mladih iz Crne Gore “Neformalni obrazovni sistem za mlade u Sloveniji” trajaće deset dana i obuhvatiće ukupno 45 učesnika (dvije grupe srednjoškolaca i tri grupe studentske populacije), a polaznici će imati priliku da sagledaju mogućnosti koje pruža neformalno obrazovanje i na koji način ono upotpunjava i poboljšava vještine i znanja stečena u sistemu formalnog obrazovanja. Polaznici će biti srednjoškolci i studenti koji su društveno angažovani i koji će, nakon posjete Sloveniji, na najbolji način prenijeti iskustvo mladih iz Slovenije na polju neformalnog obrazovanja i nakon toga širiti viziju među ostalim mladim ljudima u Crnoj Gori o evropskom, kao najpogodnijem modelu obrazovanja.

Polaznici će pohađati predavanja eminentnih stručnjaka koji će govoriti o vrijednostima evropskih integracija, iskustvu Slovenije na tom putu, organizovanju i planiranju obrazovnih aktivnosti koje podstiču individualno i društveno učenje, razvoju stavova o potrebama upotpunjavanja formalnog obrazovanja, EU omladinskom programu i u okviru njega Youthpass programu, vizijama i politikama u okviru akcionog plana za mlade u Evropskoj uniji, kao i o značaju neformalnog obrazovanja kad je u pitanju tržište rada. Polaznici će takođe biti u prilici da posjete ključne institucije u domenu kreiranja obrazovnih politika u Sloveniji.